Dōchū 道中

Find your path to balance in the Bujinkan

Sonkei 尊敬 – vikten av respekt

2 Comments

Japanska tecknet för sonkei, respekt.

Det japanska tecknet för sonkei, respekt.

Något som jag funderat på under alla mina år inom budo är vikten av respekt (sonkei 尊敬) och jag blev inspirerad att skriva ett inlägg efter att ha läst lite på Arnauds blogg.

Vår träning börjar och slutar med bugningar. Vi bugar mot varandra och vi bugar mot vår kamidana. Detta är inte en ritual för att upprätthålla gamla traditioner eller ett sätt för läraren att utöva makt över eleverna utan har sin grund i respekten och ödmjukheten inför sin lärare och sina medmänniskor. Det är även ett sätt att visa respekt för alla de som vandrat på vägen före oss, som under många hundra år utvecklat det vi idag har förmånen att få träna.

Lärarens huvudsakliga uppgift är att guida eleverna till en nivå där han själv inte längre behövs. En lärare som strävar efter att hålla sina elever under sin egen nivå hela tiden begår ett stort misstag. Han ser i förlängningen till att systemet utarmas på grund av att eleverna inte utvecklas rätt, vilket är respektlöst  mot alla som gått före honom och bevarat och utvecklat kampkonsten. Dessa elever kommer i sin tur inte att ha förmågan att lära ut systemet och efter några generationer kommer kampkonsten att vara förlorad.

Även det motsatta förhållandet gäller. En elev som bara strävar efter att få nästa bälte runt midjan på kortast möjliga tid för att sedan kunna lämna sin lärare och öppna sin egen dojo visar också en stor brist på respekt. Att använda kampkonsten för att ge näring till sitt ego är en osund och kontraproduktiv väg att gå. Och totalt respektlöst.

Skolorna inom bujinkan är ingen modern budo. Konsekvensen av detta är att människor de facto har dött under dess utveckling. De förtjänar vår respekt för att vi idag under säkra former kan lära oss ett tidlöst system för självskydd, mental och kroppslig utveckling.

Sonkei 尊敬(respekten) för tidigare generationer (sonkei, 尊兄 äldre bror eller äldre person) vare sig de är levande eller bortgångna är därför i mitt tycke en hörnsten inom kampkonsten och får inte underskattas. Välj därför din lärare med omsorg. Studera din historia och respektera dina seniorer, men även dina juniorer. Ta tid på dig att lära och glöm inte shoshin.

2 thoughts on “Sonkei 尊敬 – vikten av respekt

  1. Pingback: Nintai 忍耐 – tålamod | Dōchū 道中

  2. Pingback: Shuhari 守破離 – tre utvecklingsfaser | Dōchū 道中

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s